Sadnice - Orah Cendler

Pitanja i odgovori

Da li je analiza zemljišta bitna za zdrav zasad oraha?

Zemljište je jedan od osnovnih činilaca koji utiču na uspeh voćarske proizvodnje, tako da se moraju detaljno analizirati njegove fizičke,

Opširinije

Da li od Vas mogu očekivati sav potreban konsalting u vezi oraha?

Naravno. Pored uvoza i prodaje sadnica oraha, bavimo se i uslugama konsalting-a. Mnogi koji se bave prodajom i uzgojem sadnica

Opširinije

Da li su vaše sadnice oraha sertifikovane?

Da, sve naše sadnice oraha su sertifikovane. Mi smo prvi vlasnici sertifikata sadnica Čendler za Srbiju. Sertifikat smo kupili u

Opširinije
Scroll