Sadnice - Orah Cendler

Proračun sadnica oraha za sadnju

Proračun broja sadnica oraha

Unesite površinu vaše parcele i jedinicu mere na kojoj želite da zasadite orah, a zatim kliknite na dugme "IZRAČUNAJ".Scroll