Sadnice - Orah Čendler

Da li su vaše sadnice oraha sertifikovane?

Da, sve naše sadnice oraha su sertifikovane. Mi smo prvi vlasnici sertifikata sadnica Čendler za Srbiju. Sertifikat smo kupili u Španiji 29.09.2016. godine i poklonili Republici Srbiji, time smo orah Čendler upisali na sortnoj listi u registar poljoprivrednog bilja Ministarstva Poljoprivrede.

Nakon nabavke svih potrebnih sertifikata i dozvola, prvi zasad Čendlera i Franketa je podignut 16.12.2016. godine u Kačarevu kod Pančeva.

Posedovanje sertifikata, odabirom zdravih i kvalitetnih sadnica oraha i uz kontrolu priznatih svetskih stručnjaka, preduslov je da koji je potreban da bi se došlo do kvalitetnog zasada. Pored svega toga što vam mi možemo pružiti, takođe od nas možete očekivati konsalting, savete i preporuke uzgajanja i sadnica Čendlera, Franketa, Lare, Ferneta, Fernora i Howarda.

Scroll