Sadnice - Orah Čendler

Da li od Vas mogu očekivati sav potreban konsalting u vezi oraha?

Naravno. Pored uvoza i prodaje sadnica oraha, bavimo se i uslugama konsalting-a.

Mnogi koji se bave prodajom i uzgojem sadnica oraha, nemaju pravu tehnologiju gajenja ove vrste Kalifornijskog oraha. Naš cilj nije da prodamo što više sadnica, već da svi naši kupci budu zadovoljni.
Putujući ovih pet godina po Italiji, Francuskoj i Turskoj shvatili smo da se na našem području mora primeniti drugačiji način uzgajanja biljaka kao i rezidba. Konstantno se trudimo da što češće dovodimo agronome i Doktore nauka iz Italije, Turske, Kalifornije… i od kojih smo kupili odgovarajuće elaborate uzgajanja.

U Kačarevu možete videti zasad Čendlera, Franketa od 7 hektara u četvrtoj godini i 3 hektara Čendlera, Franketai Lare u prvoj godini proizveden kulturom tkiva (u laboratoriji) u Italiji gde smo zajedno napravili ogledno odelenje koje Doktor Cocolini kontroliše svojim dolaskom dva puta godišnje što možete videti na fotografijama i video snimcima na našem web sajtu. U starom zasadu možete videti rasadnik dvogodišnjih biljaka Čendlera, Franketa i Lare.

Ako ste zainteresovani za kolsanting, preporuke uzgajanja i sadnica Čendlera, Franketa, Lare, Ferneta, Fernora i Howarda možete nas kontaktirati.

Scroll