Sadnice - Orah Čendler

Zaražene sadnice oraha kupljene jeftino u Turskoj

25.09.2020

Često nas se dešava da nas kontaktiraju vlasnici novozasađenih plantaža oraha sa molbom u vezi pomoći oko bolesti oraha na svojim plantažama. Mnogi od njih su svoje sadnice nabavili preko sumnjivih uvoznika i proizvođača, bez ikakve garancije na kvalitet. Tako da su na taj izvršili kupovinu neproverenih i zaraženih sadnica oraha. Neki od njih su prouzrokovali probleme nestručnim agro-tehničkim merama. Često se kupci sadnica rukovode samo cenom kao najbitnijim ili jedinim uslovom prilikom kupovine sadnica oraha, dok na ostale parametre kao što su: sigurnost, kvalitet, konsalting i sl. ne obraćaju ili ne poklanjaju dovoljno pažnje. Prilikom takve kupovine problemi nastaju kasnije, a nastala šteta višestruko prevazilazi iznos i uštedu koje su u startu ostvarene.

Neke od bolesti oraha su crna i siva lisna pegavost oraha, koje se moraju tretirati na odgovarajući način sa kombinacijom više različitih sredstava i u nekoliko tretmana. U slučaju neadekvatnog lečenja, može doći do mnogih problema, kao što su: totalno sušenje stabla, drastično smanjenje roda, verovatnoća da se bolest proširi na druga stabla i sl.

Mi za sve svoje sadnice oraha posedujemo odgovarajuće sertifikate i obezbedili smo sav potreban konsalting. Za sve informacije možete nas kontaktirati, biće nam drago da popričamo i da napravimo dogovor na obostranu interest.

Scroll