Sadnice - Orah Čendler

Prekalemljavanje starog oraha

09.06.2023

Prekalemljavanje starog oraha.
Pogledajte i video snimak na našem youtube kanalu ili na veb sajtu u Galeriji video snimaka

Prekalemljavanje starog oraha

Scroll